หน่วยการเรียนรู้

บอก  อธิบาย  อภิปราย  ใช้เครื่องมือ  สำรวจ ค้นหา  สร้างงาน  ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการทำงานแต่ละขั้นตอน  การใช้ทักษะการจัดการ การทำงานร่วมกัน   หลักเบื้องต้นของการแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขการทำงาน  การมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  การปลูกไม้ประดับในภาชนะ
การบันทึกรายรับ – รายจ่าย   การจัดเก็บเอกสารการเงิน   การเตรียมประกอบจัดทำอาหารพื้นบ้านล้านนา   การติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน   การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง   การประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนาและของประดับตกแต่ง การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า   ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี   การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือชิ้นงานตามความสนใจ  โดยการสร้างภาพร่าง 3 มิติ แผนที่ความคิด   การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล   การเก็บรักษาข้อมูล   การนำเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์และสร้างชิ้นงานจากจิตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน การสำรวจตัวเอง เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
เพื่อให้มีความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว     เข้าใจเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลยี   สามารถออกแบบ  เลือกใช้   สร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และยั่งยืน   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้มีประสบการณ์และเป็นแนวทางในงานอาชีพ

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: